Normalització lingüística

Manifest d'Enllaçats per la Llengua

La plataforma Enllaçats per la Llengua, formada per entitats de tot el domini lingüístic de la llengua catalana, entre les quals hi ha l'STEI Intersindical, ha fet públic un manifest.

Amb aquesta acció volem reclamar que es garanteixi el dret de totes les persones que viuen als territoris de parla catalana a conèixer i a poder usar la llengua que identifica la societat on viuen i que es garanteixi el seu dret a formar-ne part en igualtat de condicions.

També demanam que els centres educatius, com a espais principals de formació i socialització, garanteixin que els infants siguin competents en català i puguin gaudir de les mateixes oportunitats, sigui quina sigui la seva llengua inicial.

Igualment, volem proclamar el dret col·lectiu de la comunitat catalanoparlant a existir de manera incondicionada, i el dret de les persones que la integren a viure-hi en català de manera lliure i plena.

Si vols, pots signar l'adhesió  en aquest manifest en el blog d'Enllaçats.

 

Manifest i vídeo

manifest enllaçats

 

 

Per sant Jordi, #BateguemPelCatalà

La plataforma Enllaçats per la Llengua ha fet la proposta de publicar a les xarxes autoretrats amb la rosa de Sant Jordi i amb l'etiqueta #BateguemPelCatalà.
Si voleu participar de la iniciativa, us oferim un disseny per poder imprimir amb una sèrie de lemes a l'hora de fer l'autoretrat, i també un cartell per completar, amb allò que més de gust us vengui, la frase El meu cor batega amb ...

 

bateguem1 petit                 bateguem2 petit

 

Proves de català mes de gener de 2021

S’ha publicat en el BOIB de dia 13 d’octubre la convocatòria de les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Les proves convocades afecten els certificats oficials dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
Només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat.

Termini d’inscripció: del 19 d’octubre al 5 de novembre, ambdós inclosos.

Tota la informació al BOIB número 175, de 13 d’octubre de 2020

26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües Minoritàries

PER LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

Avui, 26 de setembre, el Consell d’Europa organitza un any més el Dia Europeu de les Llengües, que té com a objectius generals destacar la importància de l’aprenentatge de les llengües, incrementar el plurilingüisme i promoure la diversitat lingüística com una autèntica riquesa cultural.

A Europa es parlen més de 200 llengües. Aquesta realitat, que hauria de ser valorada i reconeguda com un vertader tresor, mostra encara massa ombres: és evident que no totes les llengües reben el mateix tracte, ni gaudeixen del mateix estatus. Mentre el Consell d’Europa assenyala clarament que “la riquesa i la diversitat lingüística ha de ser preservada i reforçada”, en estats com l’espanyol no existeix un ple reconeixement de les llengües cooficials ni hi ha un respecte cap a les llengües minoritàries.

La preponderància del castellà damunt la resta de llengües parlades a l’estat – i fins i tot damunt les modalitats lingüístiques del mateix castellà – és del tot aclaparadora en qualsevol dels àmbits de la vida, des de l’educació als mitjans de comunicació, amb el sotmetiment de la resta de llengües a una pressió constant que, en ocasions, pot posar en risc la seva pròpia pervivència, en contra d’allò acordat en diferents fors internacionals pel que fa a la diversitat lingüística, cultural i identitària.

Fer tornar petites unes llengües davant unes altres no és sinó segrestar la diversitat i optar pel menyspreu en lloc de la convivència. Sense cap dubte, la diversitat de llengües – tant a Europa com a l’estat espanyol – ha de ser un patrimoni valorat per totes les persones i institucions, amb l’eliminació de tota contaminació empobridora en l’àmbit cultural, així com també amb la superació dels prejudicis centralitzadors que només serveixen per arraconar cada vegada més la riquíssima diversitat de la qual formam part.

Confederació d’STES-Intersindical

26 de setembre de 2019

Volem tv