La Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización Mujeres de la Confederación Intersindical, com cada 28S, reafirmam el nostre compromís en la Imatge 28 09 2020lluita pels drets sexuals i reproductius de les dones i la despenalització de l'avortament. Desgraciadament, les feministes hem de continuar alçant la veu al crit de “Nosaltres parim, nosaltres decidim” perquè l'avortament està restringit en gran part del món i continua sent considerat un delicte greu en molts països.

Ningú més que les dones tenim dret a decidir sobre la nostra maternitat, i no hauríem de sofrir cap criminalització per les nostres decisions. És més, tots els Estats del món han de garantir un avortament lliure i segur per a totes les dones, una educació afectiva sexual per a prevenir embarassos no desitjats, i l'accés universal a mètodes anticonceptius gratuïts.

L'Estat Espanyol té actualment una llei de l'avortament més permissiva que altres països, però continua gravant econòmicament l'anticoncepció, la qual cosa és un greu obstacle per a la plena disponibilitat de mètodes eficaços com la píndola del dia després, els dispositius intrauterins, la píndola anticonceptiva o els preservatius. Exigim que el Sistema Nacional de Salut financi íntegrament els mètodes anticonceptius i s'asseguri que estiguin disponibles a totes i cadascuna de les farmàcies, ja que és inexplicable que en un país que es considera civilitzat es permeti que un establiment farmacèutic obri la persiana mentre es nega a vendre anticonceptius per motius ideològics.

En aquesta línia, exigim que es compleixin de manera immediata les recomanacions que l'ONU va dirigir a l'Estat Espanyol ja l'any 2015 i que encara no s'han implementat: eliminar les traves a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs; garantir la seva cobertura universal i pública (el 90% d’IVEs es realitzen en centres privats); i revisar la tutela sobre les menors de 16 i 17 anys, que legalment han de tenir el consentiment familiar per a poder avortar.

També demanam que s'elimini l'avortament voluntari fora dels terminis i supòsits del Codi Penal, i que cessi l'objecció de consciència per a la pràctica de l’IVE, ja que és contrària a l'article 12 de la convenció CEDAW sobre salut de les dones.

No volem deixar passar aquest dia de reivindicació sense fer esment a la “Lluita verda” de les nostres germanes argentines que han posat a tota Llatinoamèrica en peus de guerra perquè els drets de les dones es comencin a respectar. Sota el lema: “Pel dret a decidir”. El Moviment Feminista Argentí ha donat una lliçó al món impagable: no hi ha governs ni societats que frenin les dones unides en la defensa dels seus drets. Avui també ens unim a les seves veus i exigim l'avortament legal per a no morir. També volem donar l'enhorabona a les nostres companyes d'Oaxaca que és la segona ciutat de Mèxic a despenalitzar l'avortament. A poc a poc les dones aconseguirem que a tot el món es respectin els nostres drets sexuals i reproductius.