Una de les característiques del sindicat STEI expressades en els Estatuts, és la de FEMINISTA, perquè potencia i crea les condicions necessàries per a la participació activa de les dones dins el món laboral, així com el seu accés als càrrecs de decisió i responsabilitat.

Des de la SECRETARIA DE LA DONA es pretén donar suport a qualsevol acció encaminada a aconseguir la igualtat entre els dos sexes i vetllar per una educació no sexista i la coeducació.