Des de 2015, l’11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència. Un estudi del mateix any, revela que la presència de dones als materials educatius d’educació secundària és només d’un 7,5%.

La discriminació de la dona en el món científic ve donada per l’escletxa de gènere que generen els estereotips i els rols de gènere; la falta de dones referents que serveixin de mirall a les futures generacions; el sostre de vidre i el terra enganxós.

11 02 2021 Dia Dona Nina Ciència

La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, sorgeix com a resposta combativa a totes les manifestacions de discriminació per raó de sexe que encara romanen. No obstant això, el major estudi sobre la presència de dones als materials educatius, publicat en 2015 per Ana López-Navajas, revela una mitjana del 7,5% d'aparicions de dones en totes les assignatures de l'educació secundària.

La revista Science publicava en 2017 els resultats d'una recerca, elaborada en tres universitats dels EUA (de Nova York, d'Illinois i Princeton), que arribaven a la conclusió que l'elecció de disciplines acadèmiques per part de dones i homes està influenciada per les percepcions que es tenen sobre la intel·ligència. I les nines tendeixen a pensar que no són suficientment intel·ligents per a dedicar-se a disciplines científiques. Sinc Lin Bian, coautora de l'estudi, afirmava que “els estereotips que atorguen una major habilitat intel·lectual als nins que a les nines emergeixen molt aviat i tenen un impacte sobre les aspiracions professionals de les dones”.

L'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, AMIT, ha llançat una campanya brillant a les xarxes socials, que sota l'epígraf #NoMoreMatildas, vol denunciar l'oblit sistemàtic al qual han estat sotmeses les dones científiques al llarg de la història.

Al mateix temps, podem prendre en consideració la publicació Científiques en Xifres 2017, que mostra que encara és molt escassa la presència de dones en els càrrecs de govern, i que es manté el sostre de vidre en la carrera investigadora. El 55% dels títols universitaris els obtenen dones, però només ocupen el 20% dels llocs de lideratge en la carrera científica.

Des de la Secretaria de la Dona de l'STEI Intersindical i l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical volem manifestar el nostre compromís amb la lluita per la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i de les nines, contribuint a aconseguir el seu accés i la seva participació plena i equitativa a la ciència, i recordant, cada 11 de febrer, que la participació de les dones i les nines en les comunitats científica i tecnològica ha de créixer i enfortir-se.

"Per les que no varen poder, per les que s’hi feren un lloc i per les que venen darrera".