17maig2021petit

Des de l'any 2005 se celebra el 17 de maig a tot el Món el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Lesbofòbia (LGTBIfòbia), per a commemorar l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 17 de maig de 1990. L'objectiu d'aquest dia és denunciar la discriminació que pateixen pertot les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals), amb l'objectiu d'avançar els seus drets arreu.

Al llarg d’aquestes tres dècades és evident que, a les Illes Balears s’han produït importants avenços legislatius i socials cap a la igualtat i la normalització del col·lectius LGTBI. Malgrat aquests importants avenços, la LGTBIfòbia, en els seus diferents graus, és encara present al si de la nostra societat. Encara vivim en una societat basada en paràmetres binaris de gènere (masculí i femení) normatius i estereotipats que limiten la identitat de gènere.

És alarmant observar que, als darrers anys, des de certs col·lectius i partits polítics de l’extrema dreta fan del discurs de l’odi contra el col·lectiu LGTBI un dels eixos principals d’actuació.

No hem d’oblidar que encara són molts els països on les persones LGTBI són perseguides, discriminades, empresonades i, fins i tot, assassinades per la seva condició.

Davant aquestes situacions, i malgrat que la lluita contra la LGTBIfòbia ha de ser dia a dia, és necessari un Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Lesbofòbia.

El món del treball, on les persones hi transcorren gran part del seu temps i on estableixen bona part de les seves relacions socials, és una esfera fonamental en la vida de les persones. Encara que en matèria legal s’estan produint avenços importants, és també un àmbit en el qual es produeixen sovint situacions de discriminació contra les persones LGTBI que sovint es normalitzen.

És per tot això que les organitzacions sindicals són imprescindibles per a garantir l’efectivitat dels drets reconeguts legalment en aquesta matèria, així com per a vigilar i denunciar les conductes discriminatòries als centres de treball.

Malgrat que la legislació prohibeix tot tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere, i com a conseqüència de la persistència de perjudicis sòlidament instal·lats a sectors de la nostra societat contra el col·lectiu LGTBI, és imprescindible introduir en les negociacions col·lectives clàusules contra la discriminació dels treballadors LGTBI.

És imprescindible que els delegats de prevenció es formin sobre com actuar i prevenir en casos de discriminació LGTBI als centres de treball. És imprescindible que les avaluacions de riscos laborals prevegin els riscos relacionats amb la LGTBIfòbia com a riscs psicosocial. I que s’estableixin actuacions per a prevenir l’assetjament laboral per orientació sexual o identitat de gènere.

Per tots aquests motius l’STEI Intersindical –com a sindicat sociopolític– es compromet amb la lluita LGTBI tant als centres de treball on té representació com al carrer, fent costat a les organitzacions i moviments socials que treballen per defensar els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar de les empreses i de la societat en general l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.