Campanyes

Atenció i prevenció de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats des de l’àmbit educatiu

Dia 5 d'octubre va tenir lloc aquesta formació a càrrec de Metges del Món, dirigida a professionals de l’àmbit educatiu de l’illa de Mallorca en relació amb la realitat de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats per millorar l’atenció, prevenció i intervenció amb les nines, dones i famílies que es troben en risc de sofrir la Mutilació Genital Femenina o supervivents d’aquesta, a més de matrimonis forçats i/o concertats.

Metges del Món entén la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis forçats com de les violències de gènere més greus que es practiquen actualment en algunes cultures d’arreu del món, de les quals poca gent en parla. Aquestes pràctiques es duen a terme a causa del sistema patriarcal de les diverses societats, a més de ser societats gerontològiques. Comanen els majors de la comunitat.

És una pràctica que es realitza a uns 30 països del món, com per exemple a Egipte, Somàlia, Mali, la Índia, etc.

Pel que fa als Matrimonis Forçats, consisteixen en cerimònies matrimonials en el que una de les parts no hi esta d’acord, o es du a terme en contra de la seva voluntat. Majoritàriament, aquests consisteixen en vendre a les nenes, per part del pare, a un home major que elles, a canvi de doblers, animals o camp.

La formació va ser impartida per professionals expertes en l’atenció a dones supervivents de la mutilació genital femenina de Metges del Món Illes Balears:

  • Carla Vilarasau, Psicòloga, Tècnica de MGF de Metges del Món.

  • Caterina Sbert Pizá, Treballadora social, voluntària i vocal de MGF de Metges del Món.

  • Marian Tounkara, presidenta de l'Associació de dones de Mali de les illes Balears.

 

Jornada MGF

 

Reunió amb els grups parlamentaris per presentar la campanya "Els drets dels infants han de ser iguals"

El sindicat STEI Intesindical s’ha reunit amb el grup parlamentari El Pi - Proposta x les Illes per presentar-li la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!” i informar-li dels avanços que s'han aconseguit, fins ara, davant la justícia.

L’STEI Intersindical ha estat representat per Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona.

Per part d'El Pi - Proposta x les Illes, hi ha assistit: Lina Pons, diputada al Parlament de les Illes Balears.

Com a les anteriors reunions de presentació de la campanya, s'ha parlat de les mancances del Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, però no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

Lina Pons ha donat total suport a la campanya i continuarà fent visible, en el Parlament de les Illes Balears, la necessitat de legislar per a què els infants nascuts en famílies monoparentals puguin gaudir dels mateixos drets que els de les famílies biparentals.

#DRETSINFANTSIGUALS

Reunió amb El Pi

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

El sindicat STEI Intesindical s’ha reunit amb el grup parlamentari Unides Podem per presentar-li la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”.

L’STEI Intersindical ha estat representat per Sebastià Bonet, Secretari de Normalització Llingüística i Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona.

Per part d'Unides Podem, hi ha assistit: Esperança Sans, diputada al Parlament de les Illes Balears.

Com a les anteriors reunions de presentació de la campanya, s'ha parlat de les mancances del Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, però no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

Esperança Sans està totalment d'acord amb les reivindicacions de la Campanya i ho traslladarà al Govern Central, a través d'una PNL i traslladant-ho a la diputada en les Corts Generals d'Unides Podem, Lucia Múñoz Dalda.

S'ha d'aprofitar la nova llei que s'està preparant, Llei de diversitat familiar i protecció a les famílies per incloure la millora dels permisos per naixement i lactància de les famílies monoparentals.

ELS DRETS DELS INFANTS HAN DE SER IGUALS!

Foto Reunió UP

_____________________________________________________________________________________________________________________________

El 14 de juny, el sindicat STEI Intersindical es va reunir amb el grup parlamentari Més per Mallorca per presentar-li la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”.

L’STEI Intersindical ha estat representat per Miquel Gelabert, Secretari General; Pere Bueno, Secretari de Comunicació, i Sandra Serra, Secretària de la Dona.

Per part de Més per Mallorca, hi han assistit: Aina Amengual, regidora d'Igualtat, Serveis Socials, Educació i Treball de l'Ajuntament de Marratxí, i Joan Mas, diputat al Parlament de les Illes Balears.

El Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

Existeixen sentències a favor de famílies monoparentals que han sol·licitat el permís del segon progenitor, al País Basc, Catalunya i País Valencià.

Des de Més per Mallorca faran una moció als Ajuntaments i una PNL al Congrés del Govern de l'Estat per agilitzar que es legisli a favor de les famílies monoparentals per a què puguin gaudir del permís per naixement i de lactància del segon progenitor diferent de la mare biològica.

 

Reunió Més per Mallorca

 

Per acabar la reunió s'ha parlat, entre d'altres temes, de la importància de dotar els plans d'igualtat i protocols d'assetjament sexual, existents en les diferents Conselleries, del personal i dels recursos necessaris per a què es puguin implementar correctament i de manera immediata.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dimecres, 9 de juny, el sindicat STEI Intersindical es va reunir amb el grup parlamentari PSIB-PSOE per presentar-li la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”, en la seu del partit polític al Parlament, per a promoure una Proposició No de Llei al Congrés dels Diputats.

L’STEI Intersindical va estar representat per Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona, i Miquel Gelabert Genovart, Secretari General.

Per part del PSIB-PSOE, hi van assistir: Silvia Cano Juan, Secretària d’Igualtat i Memòria Democràtica; Enric Casanova, President de la Comissió d’Assumptes Institucionals, i Beatriu Gamundí, Secretària de Serveis Socials.

Reunió PSIB PSOE

 

Sandra Serra ha explicat que el Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

Existeixen sentències que han donat la raó a famílies monoparentals que han sol·licitat el permís del segon progenitor, al País Basc, Catalunya i País Valencià. I cada vegada sorgiran més casos. S’hauria de legislar per a què aquesta mesura estigués regulada i tothom ho pogués gaudir. Ha de prevaler l’interès del menor. Els drets dels infants han de ser iguals, sigui quin sigui el tipus de família on neixi.

També s’ha parlat sobre que s’està preparant una Llei de diversitat familiar i protecció a les famílies i que, entre d’altres mesures, considerarà les famílies monoparentals amb dos fills/es com a famílies nombroses. S’ha acordat fer les passes oportunes per instar que aquesta nova llei contempli l’equiparació de permisos per naixement i lactància de famílies monoparentals i biparentals i que, a través d’una disposició addicional, es modifiqui el RDLl 6/2019.

Per acabar, s’ha recordat la importància que les famílies monoparentals i famílies nombroses coneguin quins són els seus drets i de les ajudes de les que poden disposar.

Reunió amb la Directora General de Treball i Salut Laboral per presentar la campanya "Els drets dels infants han de ser iguals"

L’STEI Intersindical s’ha reunit amb la Directora General de Treball i Salut Laboral, Virginia Abraham, per presentar la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”.

Per part del sindicat hi han assistit: Mateu Moyà, Secretari d’Administració Autonòmica i Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona.

Després d’explicar el perquè de la campanya i demanar la seva col·laboració, Virginia Abraham ha contestat que és una reivindicació molt justa per les mancances del Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, que no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals, i així ho traslladarà al Govern central.

 

Foto reunió Treball

Reunió amb la Consellera d'Afers Socials i Esports per presentar la campanya "Els drets dels infants han de ser iguals"

El sindicat STEI Intersindical, avui s’ha reunit amb la Consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago i amb la coordinadora territorial de Més per Mallorca, Aina Sastre, per presentar la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”.

L’STEI Intersindical ha estat representat per Catalina Salom Bauzà, Secretària de Sanitat, i Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona.

Com a les anteriors reunions de presentació de la campanya, s'ha parlat de les mancances del Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, però que no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

La consellera Fina Santiago ha contestat que li sembla una reivindicació justa i sensata i que ho traslladarà al Govern de l'Estat.

S'ha d'aprofitar la nova llei que el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 està preparant, la Llei de diversitat familiar i protecció a les famílies, per incloure l'equiparació dels permisos per naixement i lactància de les famílies monoparentals.

ELS DRETS DELS INFANTS HAN DE SER IGUALS!

Reunió Consellera Afers Socials

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

El 6 de febrer és el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina.

A les Illes Balears hi viuen devers 3000 dones originàries de llocs del món en què aquesta pràctica encara està acceptada socialment. Unes 1000 són menors d'edat.

Hem preparat un petit audiovisual per fer conèixer la tasca de prevenció que fan les diferents professionals. Volem donar les gràcies a totes les persones que surten al vídeo.