Si el paper de la dona no és fàcil en cap àmbit, és sens dubte al món rural on el seu esforç pot ser major. En aquest Dia Internacional de les Dones Rurals, l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical i la Secretaria de la Dona del sindicat STEI volen reconèixer el seu treball, i fer visible tot el que queda per fer en favor de la igualtat.

Els pocs avanços que s'han produït en la igualtat entre homes i dones, no s'han reproduït, de la mateixa manera, en el mitjà rural i aquest any volem fixar-nos en qüestions de salut i cures de les dones de l'àmbit rural des d'una perspectiva de gènere.

La patriarcalització existeix també en matèria sanitària, dones i homes que sofreixen una mateixa malaltia poden presentar símptomes diferents i poden respondre diferencialment als medicaments i als tractaments. Amb prou feines una anotació, “no tenir en compte que els símptomes d'infart de miocardi en les dones poden ser diferents que en els homes ha tingut com a conseqüència que s'hagi convertit en la primera causa de mortalitat entre el sexe femení” com assenyala Mariola Olcina Alvarado.

Aquesta és una lluita que compartim totes les dones ja sigui en l'àmbit rural o no. Per això volem fer patent les desigualtats de les dones en matèria sanitària que inclouen, entre d’altres, la invisibilitat dels nostres problemes de salut, l'excessiva medicalització d'aspectes de la nostra vida quotidiana i la falta de canals de participació. Totes aquestes desigualtats s'accentuen, més si cap, en el mitjà rural, per la fragmentació dels seus llocs de treball, la insuficient associació i la llunyania, en molts de casos, dels centres sanitaris.

Parlar de salut en les dones no pot ser únicament l'intent de control de processos biològics com la maternitat, l'embaràs, la menopausa o els cicles menstruals. Les polítiques de salut de les dones han de desenvolupar plenament els seus drets i promoure la seva incorporació a una acció col·lectiva, participant activament en la presa de decisions polítiques que afecten a canvis ambientals i dels serveis de salut.

Són necessàries accions concretes per a la salut i cures de les dones en l'àmbit rural: conscienciació de les dones sobre el dret que tenen a decidir en la seva salut; participació de les dones rurals en la presa de decisions sobre les pràctiques en matèria sanitària i de canvi climàtic; necessitat d'invertir recursos i infraestructures adequades a les necessitats i percepcions de les dones rurals; compartir en plànol d'igualtat amb els homes les tasques de la cura de de la salut en la família. En suma, implementar els suggeriments dels col·lectius de dones relacionades amb la salut en el mitjà rural.

Secretaria de la Dona del sindicat STEI i

Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical

15 d'octubre 2016