women in science defLa Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical volem commemorar l'11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la nina a la Ciència. Dia proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en el 2015, amb la finalitat de cridar l'atenció de la comunitat internacional sobre la greu bretxa de gènere que afecta la ciència. Malgrat ser una prioritat per a molts països i institucions polítiques internacionals, l'avanç de les dones i les nines a la ciència no només s'ha estancat, sinó que ha començat a retrocedir.

La bretxa de gènere als sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques (STEM) persisteix des de fa anys a tot el món. Encara que les dones obtenen més del 50% dels títols universitaris, la seva presència en carreres com a física o enginyeria no arriba al 30%. Les científiques d'avui dia asseguren que continua la discriminació, que la societat manté molt vius els condicionants de gènere i que els llocs de govern són pràcticament inaccessibles per a elles.

Aquesta reduïda presència de la dona respon a diferents raons socials: la poca visibilitat de les científiques -a pesar que moltes d'elles han estat involucrades en grans descobriments-; la falta de rols femenins -la imatge dels científics és prioritàriament masculina- i l'existència d'estereotips -consciència social que les dones no servim per a la ciència - produeixen biaixos involuntaris en l'avaluació dels mèrits de les dones i poc interès en les ciències per part de les joves.

És necessari empoderar les dones i les nines a través de l'accés a l'educació i la ciència, perquè les dones són necessàries per a contribuir al desenvolupament del progrés al món. En una època en què la major part dels reptes que se'ns presenten depenen de la Ciència i la Tecnologia, no ens podem permetre prescindir del talent de la meitat de la població.

Per a això es necessiten intervencions, polítiques i programes específics per a canviar les prioritats, inversions i percepcions dels sectors públics i privats sobre el lloc de les dones i les nines a la Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI).

Un punt de partida seria canviar la imatge que es dona dels científics i els innovadors en els mitjans socials, els llibres de text i la publicitat, que és predominantment masculina. Que les nines tenguin referents, que coneguin i apreciïn les aportacions de les dones a la ciència.

Per això, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical consideram molt important commemorar aquest dia, per visibilitzar la tasca de les científiques, fomentar vocacions científiques entre les nines amb la finalitat d'ajudar a tancar la bretxa de gènere a la ciència. Ha arribat el moment de donar-les tot el nostre suport i invertir en elles.

 

 

Secretaria de la Dona STEI Intersindical i

Organización de Mujeres CI