A través d'aquesta sèrie d'activitats que plantejam, pretenem que tot l'alumnat, des dels més petits fins als més grans, analitzi les desigualtats que existeixen entre homes i dones i que, des de l'educació, adquireixin un esperit crític davant aquesta desigualtat. I que la igualtat sigui l'eix principal en les seves relacions.

Totes les activitats que plantejam són orientadores. Cada professor/a pot adaptar-les, modificar-les, ampliar-les..., en funció de les seves necessitats.

JUSTIFICACIÓ:

El Feminisme s'ha desenvolupat i es desenvolupa com un procés fonamental per a la consecució dels valors socials d'igualtat i de llibertat en la societat. Per això, consideram molt important fer-lo arribar al nostre alumnat.

El feminisme és la base d’un canvi social important, no només per aconseguir la igualtat laboral o salarial. Des del feminisme exigim un canvi de societat estructural i des dels ciments, on el capitalisme i el neoliberalisme no tenguin cabuda, una societat ecologista, anticapitalista, antipatriarcal, diversa, plural,... En definitiva una societat on tots i totes siguem lliures.

OBJECTIUS:

1. Fomentar relacions d'equitat entre gèneres.

2. Visibilitzar l'aportació de les dones en la societat.

3. Utilitzar els mitjans de comunicació com a
font d'informació.

4. Crear esperit crític davant la desigualtat entre
homes i dones.

5. Corregir determinats aspectes de la realitat a
través d'una situació lúdica.

6. Visibilitzar la genealogia dels moviments de
dones amb objectius feministes.

7. Reconèixer la contribució del feminisme al desenvolupament
de les societats democràtiques.

8. Visibilitzar i valorar la lluita de tantes dones
en pro de la consecució dels nostres drets.

9. Potenciar l'apoderament de les dones, dins i
fora del centre educatiu.

10. Sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància
del treball en equip.

11. Desvetllar els estereotips culturals-sexistes
existents en les relacions i tasques familiars.

12. Desenvolupar la cultura de la igualtat en les
diferents relacions humanes, al centre educatiu
i fora d'ell.

13. Potenciar l'educació emocional com a part
important de la personalitat de l'adolescent.

14. Sensibilitzar a l'alumnat sobre la lluita contra
les violències masclistes.

15. Conèixer els principals micromasclismes
(violència simbòlica) presents en la nostra societat.

16. Reflexionar sobre el dret de les dones a ser
mares.

17. Identificar els elements de la violència institucional.

18. Reflexionar sobre la forma de les reivindicacions
de les dones.

19. Identificar els canvis en les condicions de
vida de les dones i el reconeixement de les
seves reivindicacions.

20. Reflexionar sobre la igualtat entre homes i
dones en les condicions laborals.

21. Identificar les mesures que contribueixen a
pal·liar la desigualtat en l'àmbit laboral.

8Mpropostes

 

 

METODOLOGIA:

L'alumnat tendrà un paper actiu. A través de la recerca aniran descobrint noves situacions. Es fomentarà el treball en grup, el diàleg i el debat per així aconseguir un aprenentatge significatiu. El paper del professorat consistirà en orientar i guiar a l'alumnat, així com motivar-lo.

>>PROPOSTES DIDÀCTIQUES<<