Legislació

Noves lleis, noves demandes per educar en igualtat a dones i homes

Image

Actualment es produeixen canvis legislatius d’interès per a una pràctica educativa a favor de la igualtat d’oportunitats i de drets entre els sexes. Aquests canvis responen a reivindicacions insistentment plantejades per Organitzacions Feministes, Sindicats d’Ensenyament i, en general, per bona part de la societat que rebutja la discriminació social, econòmica i política de les dones.

Llei per a la Dona

S’aprova una Llei autonòmica amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 135 de 26 de setembre de 2006)