Secretaria de la dona

Llei per a la Dona

S’aprova una Llei autonòmica amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 135 de 26 de setembre de 2006)

25 de novembre, una mica d'història

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.És una data per a la reflexió i la presa de consciència d’un problema de gran dimensió social que afecta a tothom.
Llegeix més...