articleLGTBIpetit

Podríem afirmar que a, l’Estat espanyol, el 26 de juny de 1977 l’homosexualitat va sortir de la clandestinitat. Aquell diumenge devers 5000 persones, convocades pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya, es manifestaren per les Rambles de Barcelona. Però malgrat ser una convocatòria pacífica, la manifestació va ser durament reprimida per la policia. Aquesta manifestació va mostrar –per primera vegada– lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals com a col·lectiu (LGTBI).

Poc després, el 1979, n'arribà la primera conseqüència legal: la despenalització de l'homosexualitat i la transsexualitat, quan s’eliminaren de la Llei de perillositat i rehabilitació els articles que declaraven il·legal l’homosexualitat, malgrat que la Llei no es va derogar fins al 1995.

No hi ha cap dubte que 41 anys després els avenços legislatius, polítics i socials en els drets de les persones LGTBI són indiscutibles. Però encara queda molt per aconseguir la igualtat plena i la no discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en tots els àmbits de la vida social, i també en el laboral, ja que aquest és un espai de socialització fonamental en la vida de les persones.

I és en l’àmbit de les relacions laborals, on els sindicats tenim una tasca fonamental a l’hora de realitzar la nostra acció sindical en els centres de treball per defensar els drets sociolaborals de les persones LGTBI, ja que en aquest món encara sobreviuen pràctiques discriminatòries i d’exclusió laboral que situen aquest col·lectiu en una situació de desavantatge clar respecte de la gent heterosexual.

Podem resumir aquesta acció sindical amb perspectiva LGTBI en tres aspectes claus: formació i sensibilització de la realitat LGTBI, introducció de la perspectiva LGTBI en la negociació col·lectiva i vigilància i denúncia dels comportaments LGTBIfòbics als centres de treball.

Amb la finalitat de treballar per la igualtat de les persones LGTBI i per combatre l’homofòbia i la transfòbia, la formació hi té un paper fonamental. Aquesta formació ha de començar dins les mateixes organitzacions sindicals. Cal potenciar la formació dels delegats sindicals amb campanyes de sensibilització i materials divulgatius, entre altres eines, perquè portin als centres de treball la realitat de la diversitat afectiva i sexual. És primordial la formació específica dels delegats de prevenció de riscos laborals en continguts relacionats amb la discriminació que poden patir les persones LGTBI.

Malgrat que la legislació laboral actual no permet la discriminació a causa de l’orientació sexual, cal utilitzar la negociació col·lectiva a les empreses per introduir redaccions clares per combatre les possibles discriminacions per aquests motius. A més –encara ara– la major part dels convenis col·lectius no reflecteixen la realitat del col·lectiu LGTBI. A l’efecte de resum, és necessari introduir en els convenis col·lectius aspectes com: clàusules antidiscriminatòries per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere, definició de família que inclogui les parelles que formen gais i lesbianes, assegurar els beneficis socials també per a les parelles del mateix sexe o incloure a l’apartat de règim disciplinari sancions per motius d’homofòbia o transfòbia, entre moltes d’altres qüestions.

És important que les persones LGTBI visualitzin els delegats sindicals de la seva empresa com el suport al qual poden recórrer per denunciar qualsevol cas de discriminació.

Per tots aquests motius l’STEI Intersindical –com a sindicat sociopolític– es compromet amb la lluita LGTBI tant als centres de treball on tenim representació com al carrer fent costat a les organitzacions i moviments socials que treballen per defensar els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interxesuals i per eradicar de les empreses i de la societat en general l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

És per això que el proper 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ, l’STEI Intersindical sortirem al carrer juntament amb molts altres col·lectius i convidam tothom a participar-hi, perquè encara queda molt per a en la defensa dels nostres companys de feina LGTBI.

(Article d'opinió publicat a Última Hora - 16/06/2018)