En commemoració als 20 anys de la primera marxa reivindicativa en favor del Tren de Manacor-Artà, que aplegà més d’un miler de persones a la comarca del Llevant, i aprofitant l’avinentesa de trobar-nos a la Setmana Europea de la Mobilitat; la campanya ‘Per un bon finançament’ apunta, en un vídeo, l’infrafinançament estatal i la manca d’inversions a la comunitat com a principals causes de la insuficiència de la xarxa ferroviària pública de Balears.

En ple debat sobre el model de mobilitat i de transport, la campanya en pro d’un bon finançament per les Illes vol manifestar la importància de lligar la reivindicació per la infraestructura pública ferroviària -que implica elevats beneficis en l’entorn de la salut, el mediambient i el transport públic- amb la qüestió dels recursos econòmics i dels compromisos polítics del govern central. “És impossible concebre millores i canviar l’actual model ferroviari sense corresponsabilitat del Govern espanyol, que ha desatès els ciutadans de les Illes una vegada darrera altra”, sentencia Miquel Rosselló, membre del grup promotor.

El projecte del Tren de Llevant, com altres exemples com el tramvia de Palma, ha d’esser recuperat. Per aquest motiu es fa necessari unir les lluites per un transport públic digne i la d’un bon finançament. “El Govern de Balears no disposa de 600 milions d’euros per a invertir, que són els necessaris pel implantar les previsions del Pla de Mobilitat. Ara és l’hora de passar comptes. Els illencs som els que patim uns pitjors trens i un pitjor tracte fiscal i financer. No demanam infraestructures innecessàries ni ineficients, sinó dignes. Sense finançament, no podem exercir les nostres competències. Fins aquí hem arribat!”, afegeix."