El president del Govern de les Illes Balears, molt honorable Francesc Antich finalment ha pogut rebre avui els membres del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears. L’STEI-i ha aprofitat aquest moment per agrair a Joan Melià antic director general de Política Lingüística, en temps en què Damià Pons era el conseller d’educació i Francesc Antic era el president del govern del Pacte de Progrés, la tasca feta a l’anterior legislatura i que constitueix la base fonamental d’aquest pla. També agraïm la feina feta en el Pla de NL a l’actual directora general de Política lingüística la Sra. Margalida Tous.

L’STEI-i recorda que han estat tres anys de legislatura en què pràcticament no s’han fet avenços en temes de normalització no s’ha vist un interès per promoure l’ús de la llengua per part del Govern de les Illes Balears. Pensam que és important i urgent que el Pla de NL es posi en marxa el més aviat possible.

Per això l’STEI-i ha demanat al president Antich que el Pla de NL, aprovat fa més d’un any i mig pel plenari del Consell social de la Llengua, sigui assumit pel conjunt del govern i també per l’administració local, es faci una planificació urgent de la seva aplicació i s’hi destinin els esforços i els recursos necessaris per poder-lo dur a terme.

D’entre les prioritats del Pla li hem recordat que és necessari que a la Sanitat s’exigeixi el coneixement de la llengua catalana com a requisit, amb el nivell adequat a la categoria laboral de cada treballador o treballadora, tal com es fa a la Funció Pública i que es realitzin cursos de formació en coneixements i pràctica de la llengua catalana durant l’horari de treball com ja s’ha fet alguna vegada.

Quant a les prioritats de l’ensenyament, li hem recordat que la Conselleria d’Educació té l’obligació d’exigir el compliment dels projectes lingüístics de centre, que ha de facilitar més suport i més professorat per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres, per caminar cap a un ensenyament en què el català sigui l’eix vertebrador del Sistema Educatiu de les Illes Balears, la qual cosa ens pot garantir que l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori tengui un domini adequat de les dues llengües oficials.

Hem demanat també com a prioritats que el Govern adopti les mesures necessàries per rebre tots els canals de televisió i ràdios en català que s’emeten des de diferents parts del territori dels Països Catalans. Li hem recordat també que ja fa tres anys que com a STEI-i li hem sol·licitat vàries vegades una entrevista i encara no ens l’ha concedida.

Volem tv