L’STEI-i demana al Govern de les Illes Balears que inverteixi els 60.000 euros que arribaran de l’estat, a través del conveni signat per l’anterior Consellera d’Innovació, Interior i Justícia amb el director de l’Instituto Nacional de la Administración Pública. Aquest conveni preveu que l’estat aporti un 80% de la despesa i el govern de les Illes Balears, n’aporti el 20% és a dir uns 15.000 euros.

Aquests 75.000 euros han de ser destinats a la formació en el coneixement de la llengua catalana dels funcionaris de l’Administració general de l’estat que treballen a les illes Balears. 

L’STEI-i també demana al govern que ampliï el conveni per a l ‘any 2012 i que la seva vigència prevista per al 31 de desembre de 2011, s’ampliï al 31 de desembre del 2012, ja que així ho preveu l’actual conveni.

Pensam que no s’han de perdre uns diners que vénen de Madrid per al foment del coneixement de la llengua català al personal de l’administració. Ja que si aquests diners no s’inverteixen per aquest concepte s’han de tornar a Madrid.

Volem tv