Palma, 20 de març de 2012

Als centres educatius no hi ha banderes penjades, el que hi ha són llaços. Els llaços són un símbol de coherència amb els projectes educatius de centres i els seus projectes lingüístics aprovats democràticament pels consells escolars.  

De llaços en penjam per reivindicar o per conscienciar-nos davant temes com la pau, la no violència, la sida, l’ecologia, els drets de la dona, la igualtat, etc.

Per qüestions històriques que provenen del moment que formàvem part de la corona catalano aragonesa, tenim una herència iconogràfica i simbòlica representada per les quatre barres que són, per damunt de tot, un símbol que forma part de la nostra personalitat i ens identifica com a poble.

Amb aquestes instruccions el que ha fet la direcció general de planificació és crear problemes allà on no n’hi havia i no donar solucions als problemes existents.

La decisió de posar els llaços als centres ha estat una decisió plenament democràtica, que no va contra ningú i que l’ha duit endavant la comunitat educativa i està emparada pel principi constitucional de la llibertat d’expressió, que és un dret fonamental, recollit a l’article 20 de la Constitució del 1978.

L’STEI-i ofereix el seu suport i assessorament jurídic a la comunitat educativa i especialment a les direccions dels centres públics. De moment estam estudiant la possibilitat d’elaborar un full de discrepància en relació a les instruccions enviades des de la direcció general per prohibir la campanya Enllaçats pel Català. Procediment legal que tenim els funcionaris públics quan no compartim una determinada ordre de caràcter superior.

Pensam que els centres són sensibles a la vaga de fam que fa un mestre de 64 anys, membre de Jubilats per Mallorca, per demanar la retirada de l’Avantprojecte de modificació de la llei de funció pública, que elimina el requisit d’acreditació del coneixement del català per a l’accés i provisió de llocs de feina a l’Administració autonòmica i que, afectarà també, al personal no docent dels centres educatius.

L’STEI-i demana el manteniment de la campanya Enllaçats pel Català als centres educatius fins que no s’hagi aclarit la legalitat d’aquest escrit, els termes en els quals està redactat i l’abast i les conseqüències d’aquestes instruccions.

Volem tv