STEI-i, FETE-UGT , FE-CCOO donen suport a l’IES Marratxí davant l’inici d’una investigació sobre la gestació del vídeo enregistrat en defensa de la llengua catalana (que és la pròpia de les Illes Balears, com així ho contempla el nostre Estatut d’Autonomia) i l’amenaça d’expedient disciplinari llançades per la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures de la Conselleria d’Educació, Mercedes Celeste.

Les acusacions sorgides amb l’excusa que la comunitat educativa de l’IES va realitzar un vídeo amb “llenguatge barroer” i mancant al respecte, són una mostra més del talant i la manera de fer del Govern del PP.

Diu Mercedes Celeste que “en els centres s’ha de fomentar el respecte i mai perdre les formes” i que “miraran que es pot fer per retornar la situació de pau que hi hauria d’haver en el centre en aquest moment”. Nosaltres ens demanem on queden la llibertat d’expressió i el respecte cap al pensament diferent, i recordem que és l’Administració, amb la seva actitud intransigent i intolerant, la que du crispació on fins ara hi havia consens.

Així mateix, cal recordar que el vídeo es va enregistrar en horari d’esbarjo i que el centre comptava amb el permís dels pares perquè l’alumnat pogués esser enregistrat i aparèixer en els suports digitals elaborats en el centre.

Entre les funcions del personal docent es troba la de fomentar la reflexió i l’esperit crític en l’alumnat; és a dir, formar ciutadanes i ciutadans. Per aquest motiu i, mal que li pesi als nostres governats, aquests tres sindicats defensarem i lluitarem perquè el professorat de les nostres illes compti amb la llibertat adequada per realitzar la seva tasca docent.

Volem tv