Els resultats electorals als territoris de parla catalana han configurat unes majories de govern favorables a l’ús i la presència pública de la llengua pròpia. Afortunadament, les polítiques lingüicides del PP són ja un mal record al País Valencià, les Illes Balears i també l’Aragó. Ens trobem, doncs, en una conjuntura política nova i més favorable, quant a promoció de la llengua, des de fa molts anys.

 

 

Però malgrat aquesta conjuntura, el fet real és que en l’àmbit dels mitjans de comunicació, i sobretot en la ràdio i la televisió, no hi ha hagut, de moment, cap avanç significatiu. El panorama és especialment preocupant al País Valencià, on la RTVV, la ràdio i la televisió públiques valencianes continuen tancades, clausurats els repetidors que permetien rebre les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), és a dir TV3, Catalunya Ràdio, etc., i es continua sense cap acord per a veure la televisió de les Illes Balears, IB3. A les Illes no es reben tampoc les emissions de la CCMA, tot i que sí que hi continua emetent IB3. I a Catalunya tampoc no arriba IB3 ni, evidentment, la ràdio i la televisió valencianes.

Davant d’aquesta situació, Intersindical Valenciana (IV), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i el Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical Illes (STEI INTERSINDICAL) volem mostrar la nostra preocupació per la manca de progressos visibles per a recuperar les emissions de què disposàvem fins fa poc als diversos territoris de parla catalana. Ara mateix, l’oferta televisiva i radiofònica arracona la nostra llengua a una presència mínima, molt llunyana d’un mínim d’un 50%, o bé quasi inexistent, com és el cas del País Valencià.

Per aquest motiu les tres organitzacions, IV, IAC i STEI demanem als tres governs implicats, valencià, català i balear, de manera immediata:

  1. Al Govern valencià, recuperar amb urgència les emissions de la RTVV, la ràdio i la televisió valencianes, que el govern del PP va clausurar de manera vergonyosa.
  2. I reprendre les emissions de la CCMA i IB3 a tots els territoris. En aquest sentit, fem notar que els parlaments de Catalunya i del País Valencià ja han acordat la reciprocitat de les emissions en un conveni signat el 2013, acord que caldria generalitzar a totes les parts, per assegurar que totes les emissions arriben a tots els territoris.

De la mateixa manera, instem els governs perquè:

  1. Totes les emissions de les ràdios i les televisions públiques siguin en la nostra llengua. L’oferta pública i privada de ràdios i televisions en castellà és massiva als nostres territoris i els mitjans públics han de complir la missió, establerta legalment i imprescindible socialment, de promoure la llengua pròpia, i de superar l’actual desequilibri radical.
  2. Acorden la necessària col·laboració entre els tres ens públics per a la realització de programes de producció pròpia, doblatges, subtitulacions, etc., col·laboració que permet reduir els costs i maximitzar els resultats.
  3. S’incentivi la creació d’una indústria audiovisual que afavoreixi aquestes emissions, com també la formació i l’ocupació dels professionals dels diversos sectors (tècnics, periodistes, càmeres, locutors, actors, productors, lingüistes i un llarg etcètera).

Per tot això, urgim els governs de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i especialment el govern de l’Estat espanyol a complir l’article 11.2 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que els compromet, com a part signant, “a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua”.

I sobretot exigim al govern de l’Estat espanyol que abandoni la política de dificultar la recepció d’aquestes emissions que fins ara ha practicat. Com a govern respectuós amb tots els seus ciutadans i les seves llengües, no sols hauria d’assegurar la lliure recepció de les emissions en català sinó també promoure una actuació positiva perquè les ràdios i les televisions en aquesta llengua -que l’Estat hauria de considerar seva també en els fets- tinguin una presència social àmplia i normal, tal com ara ho fa només per al castellà.

Les tres organitzacions, IV, IAC i STEI, estarem al costat dels governs per fer possible la lliure recepció de tots els mitjans públics en català a tots els territoris perquè això sigui una realitat de manera immediata. Perquè ara és el temps d’uns mitjans de comunicació públics, rigorosos i en català.

València, Barcelona, Palma, 7 d’octubre de 2015

Volem tv