L’STEI-i denuncia que la conselleria d’educació ha enviat un tríptic titulat “Bon estiu i bon curs 2008 /2009” als centres educatius amb castellà i en català. L’ús de les dues llengües oficials en aquests tríptics suposa una passa enrere en la normalització lingüística de la llengua catalana.

L’STEI-i recorda a la conselleria d’educació que la llengua pròpia de l’administració autonòmica tant en la comunicació interior i com en l’exterior ha de ser únicament en llengua catalana i només es farà en castellà quan la persona o entitat interessada li ho demani expressament. Concretament la Llei de normalització lingüística a les Illes Balears, al Títol 1,  tracta de l’ús oficial de la llengua catalana i a l’article 6 diu: “El català, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern Autònom, del Parlament i dels Consells Insulars i en general de l’Administració Pública, de l’Administració Local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la Comunitat Autònoma”. La direcció general de política lingüística, que pertany a la conselleria d’educació i cultura, va llançar una campanya per a la promoció de l’ús de la llengua catalana on recordava a totes les institucions l’ús preferent que s’ha de fer de la llengua catalana per tal que des de tots els òrgans dependents del govern es contribueixi a la normalització lingüística de la llengua catalana.

L’STEI-i ha pogut constatar el malestar que ha creat dins els centres educatius de les Illes Balears l’enviament d’aquest tríptic bilingüe a les escoles, instituts, cooperatives i centres sostinguts amb fons públics que treballen de valent per un ensenyament en català. Per altra banda gran part de la comunitat educativa de les illes té clar que l’ús preferent de la llengua catalana per part del govern contribueix a la normalització lingüística i se suma al gran esforç que fan els docents per integrar la població nouvinguda a la llengua i la cultura de les Illes Balears.

L’STEI-i recorda a la consellera d’educació que és la vicepresidenta del Consell Social de la llengua que es reunirà dijous dia 26 de juny i l’STEI-i li demana coherència en les seves actuacions ja que dins el pla de normalització lingúística figura com un dels eixos prioritaris la definició de la llengua catalana com a la llengua pròpia de les Illes Balears i en marca l’ús preferent per part de l’administració.

Volem tv