Normalització lingüística

Demanam la convocatòria de la Mesa tècnica de català

L'STEI Intersindical demana la convocatòria de la Mesa tècnica de català, constituïda a la Conselleria d'Educació, per tractar el document elaborat pel comitè d'experts sobre el model lingüístic escolar. També demana la presència dels membres que hi han treballat. 

L'STEI demana que es faci una presentació del document a la Mesa tècnica per a la normalització del català, l'òrgan que va demanar la seva constitució. Des de l'STEI Intersindical pensam que, un cop acabada la feina, ja fa mesos, és ben hora de fer-ne una presentació formal, del document. També volem que passi pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), òrgan que, amb una carta de la directora general de formació professional i formació del professorat, Sra. Maria Alorda, ens ha tramès el document.

Llegeix més...

Matrícula cursos i exàmens de català

Cursos dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA d'’octubre de 2017 a febrer de 2018.

Informació sobre els cursos de català

  • Termini de matrícula: de l’'11 al 22 de setembre de 2017.
  • Dates dels cursos: els cursos comencen la setmana del 9 d’octubre de 2017 i acaben la setmana del 29 de gener de 2018.

Podeu trobar l'oferta de cursos a la pàgina de la Direcció general de política lingüística

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3048836&coduo=2390443&lang=ca

L'STEI Intersindical exigeix la retirada de forma immediata de les noves instruccions de la selectivitat i fa costat als professors que han renunciat a formar part dels tribunals.

La normalització del català forma part de les responsabilitats estatutàries que té el Govern de les Illes Balears, responsabilitat que dóna resposta al sentiment majoritari del poble de les Illes Balears que vol veure la llengua i la cultura de les illes en igualtat plena, pel que fa als drets, amb l'altra llengua oficial. Per arribar en aquesta igualtat s'ha de fer un procés progressiu que vagi endavant no endarrere. Així ho regula la llei de normalització lingüística.

L'alumnat sempre ha triat, voluntàriament, amb quina llengua contesta els exàmens de selectivitat. Ho pot fer en català o en castellà. Fins ara l'opció majoritària ha estat contestar en català i a més a més de cada any hi havia més joves que, voluntàriament triaven aquesta opció i l'ús del català a selectivitat ha anat en augment. Només rebien els exàmens en castellà els alumnes que feia només dos anys que residien a les Illes i que els havia estat concedida l'exempció de català.

Ciutadans pretén posar pals a les rodes de la normalització de la llengua a les Illes Balears i vol crear un problema on no n'hi ha cap. Sabem que el Secretari d'Estat per l'Educació ha pressionat el rector de la UIB i el Conseller per fer canvis en les instruccions que es donen al professorat en aquest punt. Per altra banda sembla que comissió mixta formada per la universitat i la conselleria ha pres aquesta decisió sense que, un tema com aquest, hagi passat per la Comissió de Política Lingüística de la UIB.

L'STEI Intersindical exigeix que se retirin les noves instruccions que afecten les proves que comencen demà i que se substitueixin per les que han funcionat bé fins ara i estan consensuades i acceptades per tothom.

Així mateix feim costat als professors que han renunciat a formar part dels tribunals de les proves de selectivitat i advertim que hi pot haver un caos considerable a causa d'un canvi injustificat i inadmissible a les proves de selectivitat que comencen demà.

Valoració de l’STEI Intersindical del Procés de normalització del català. 2 de juny 2017

L’STEI Intersindical, a dos anys de la legislatura, vol fer una valoració del procés de normalització lingüística del català. Veim amb preocupació que no s’han fet les passes per arribar a la igualtat plena, pel que fa als drets, amb l’altra llengua oficial i d’aquesta manera tenir garantida la pervivència de la llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears.

Són molts els fets que ens fan pensar que no es fa tot el que seria necessari per aconseguir aquests objectius. Sense pretendre fer una anàlisi exhaustiva, a simple vista, podem veure que aquest front de batalla necessita més voluntat política, més projecte, més planificació continuada, més iniciatives, més campanyes, més coordinació, més implicació dels diferents sectors, més complicitats, més mans i més pressupost. Sobra excés de cautela, por a dir, por a fer, por a ser qui som i a posar les coses al seu lloc. Falta seguretat i convicció en el fet que el català és bo per a tothom i és una de les eines que ens ajudarà a creure amb nosaltres mateixos, a imprimir a les nostres accions la nostra manera de veure el món i de com volem anar endavant dins ca nostra -amb tota la gent que ha arribat i hi és molt ben vinguda-, tant en temes socials o ambientals, com en temes territorials, polítics o culturals. Vegem-ne uns quants exemples:

Llegeix més...

Volem tv