Normalització lingüística

El Consell Escolar de les Illes Balears aprova un document de pacte per l'educació amb el vot en contra de la majoria sindical

L'STEI Intersindical ha votat NO perquè no garanteix els mínims d'ensenyament en català, perquè no promou la democràcia interna als centres, estableix una carrera professional no negociada, obre la porta a la lliure designació del personal interí als centres educatius i no equipara l'accés a la feina dels docents als centres públics i concertats.

Avui hem fet el plenari per debatre les esmenes presentades al document de pacte per l'educació i donar per acabada aquesta primera fase del document. Malauradament no s'ha pogut fer per consens i s'han fet votacions en què s'ha vist la divisió interna dels membres del CEIB pel que fa al contingut del document.

L'STEI Intersindical no ha acceptat el redactat que fa referència a l'ensenyament en català perquè la majoria del plenari, tot i que diu que està a favor del català, no ha volgut incloure que "Cada centre escolar elaborarà el seu projecte lingüístic en què l'ensenyament en català serà el 50% com a mínim i possibilitarà que es pugui fer l'ensenyament íntegrament en català".

Llegeix més...

Declaració d’Elx aprovada per la reunió d'Enllaçats per la Llengua

Reunió Enllançats Elx oct2016

La xarxa d'entitats d'Enllaçats per la Llengua, formada per col·lectius de tota l’àrea lingüística catalana, reunida en sessió plenària l’1 d’octubre de 2016, a la Calaforra d’Elx, amb l’objectiu de lluitar “Per la plena garantia dels nostres drets lingüístics” i per analitzar la situació específica de la llengua al País Valencià i especialment a les comarques del Sud, aprova la següent  Resolució:

Llegeix més...

Volem tv