La Llei de la dona, una llei descafeïnada 
La Llei autonòmica per a la dona, publicada en el BOIB de 26 de setembre de 2006, és una declaració de bons principis però no aprofundeix ni posa els mitjans concrets i necessaris per dur a terme la igualtat entre dones i homes.

Començant pel títol, on s’ha vist una Llei que és tan sols per a la dona quan sabem que aquest problema ha d’ésser abordat des de tots els angles i des de tots els estaments socials.

Tampoc ha nascut consensuada, perquè encara que es va trametre a aquest sindicat per part de l’Institut de la dona per al seu coneixement, tan sols es varen incorporar dues esmenes de les seixanta- nou que va presentar l’STEI-i.

Malgrat això, és una  eina de que disposam a  les Illes Balears per defensar el dret de les dones.

Per aquest motiu, el sindicat STEI-i, ha enregistrat una carta al Conseller d’Educació i Cultura i als Presidents del Consell Escolar de Mallorca, de Menorca i de les Pitiüses,  perquè posin en marxa els articles de la Llei que fan referència a:

  1. La COEDUCACIÓ, pràcticament inexistent a les nostres Illes i que depèn de la bona voluntat de les professionals de l’ensenyament.
  2. La creació d’un PLA AUTONÒMIC d’igualtat.
  3. La FORMACIÓ  adequada per al professorat.
  4. Un PLA DE CONVIVÈNCIA  escolar on es contempli la variable de gènere.
  5. Una utilització no sexista del LLENGUATGE.
  6. La incorporació d’una PERSONA formada en igualtat en els Consells Escolars de centre.
  7. Esperam que es posi en marxa la Llei i que no quedi tan sols en paper banyat. 
 

Palma, 19 d’octubre de 2006

 

SECRETARIA DE LA DONA DE L’STEI-i