La Secretaria de la Dona de l'STEI INTERSINDICAL, ha fet una reclamació a l'IBD amb motiu de la campanya: "Posa't de rosa":
Que amb motiu del Dia Internacional de la Nina 2013, ha conegut el document conjunt de l’Institut de la dona i de la Oficina de defensa dels Drets del Menors.  Que per començar, es fa una exposició acurada de la greu situació en la que es troben les nines d’arreu del món:
  •           Avortaments selectius.
  •           Milions de nines que no tenen accés a l’educació.
  •           Matrimonis de nines petites per conveniència.
  •           Mutilació genital.
  •           Major percentatge de mortalitat infantil de les nines.
  •           Major percentatge de Sida entre les nines.
  •           Agressions sexuals.

Que després de la lectura de la primera part, sobta molt negativament la proposta dels dos organismes enfront d’una situació tan dura:

“ Possa’t de rosa per les nines”

El cas d’atribuir el color rosa per a les nines com a tret  específicament femení, constitueix un manera d‘ encasellar- les dins un estereotip, ja des del seu naixement .

Una nina petita ja sap classificar juguetes, vestits, etc.,” per a nines”,  fixant-se  en  el color i això fa que es limitin les seves possibilitats a més de convidar-les a assumir els rols que els hi són adjudicats tradicionalment.

 

Són molts els esforços que es realitzen per desmuntar estereotips i perquè nines i nins puguin triar lliurement el que volen o no volen.

Sembla que no es precisament el paper de les Institucions, afavorir conductes estereotipades.

És vergonyós que els organismes públics  facin aquest tipus de propaganda i no proposin alternatives valents per pal·liar aquestes greus situacions.

Per tot això,

 

DEMANA

La rectificació de l’institut de la dona respecte a la campanya “Posa’t de rosa per les nines”.

Que no s’utilitzin campanyes d’aquest tipus de cara a properes celebracions.

Actituds decidides respecte a educació en  igualtat.

Educació afectiva i emocional dins els centres educatius per promoure igualtat entre els sexes i per fer desaparèixer la violència contra les nines i al·lotes.

 

Palma a, 30/10/2013