El sindicat STEI Intersindical, avui s’ha reunit amb la Consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago i amb la coordinadora territorial de Més per Mallorca, Aina Sastre, per presentar la campanya “Els drets del infants han de ser iguals!”.

L’STEI Intersindical ha estat representat per Catalina Salom Bauzà, Secretària de Sanitat, i Sandra Serra Teruel, Secretària de la Dona.

Com a les anteriors reunions de presentació de la campanya, s'ha parlat de les mancances del Reial Decret Llei 6/2019, que amplia el permís per naixement del segon progenitor/a diferent a la mare biològica i el permís de lactància, però que no ha tengut en compte els infants nascuts en famílies monoparentals.

La consellera Fina Santiago ha contestat que li sembla una reivindicació justa i sensata i que ho traslladarà al Govern de l'Estat.

S'ha d'aprofitar la nova llei que el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 està preparant, la Llei de diversitat familiar i protecció a les famílies, per incloure l'equiparació dels permisos per naixement i lactància de les famílies monoparentals.

ELS DRETS DELS INFANTS HAN DE SER IGUALS!

Reunió Consellera Afers Socials