La Llei 9/2009, de 6 d’octure (BOE núm. 242, de 7 d’octubre de 2009) amplia la durada del permis de paternitat, que serà de 4 setmanes exclusives per al pare en els casos de naixement, adopció o acolliment.

L’ampliació del permis serà efectiva a partir de dia 1 de gener de 2011.