Les dones representam més del 40 per cent de la força laboral agrícola als països desenvolupats. Segons dades de l'ONU, aquesta xifra aconsegueix el 50 per cent en països d'Àfrica i Àsia.

Quan parlam de la propietat de la terra, hem de ser conscients que les dones estam en un clar desavantatge. En molts països no existeixen normatives que ens garanteixin drets de propietat sobre la terra, però en molts d'aquests casos, les principals productores dels aliments som les dones.

És un repte viure al medi rural al nostre país. Parlam de protecció i sostenibilitat del medi ambient, parlam de sostenibilitat poblacional que fa possible el manteniment dels nostres pobles, reptes on les dones tenim una gran importància.

Per tot això, des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical, exigim als poders públics, als grups polítics, que posin fi a la desigualtat que regna al món rural. És imprescindible l'elaboració d'una estratègia que lluiti contra la despoblació. Aquesta ha de ser dissenyada amb una accentuada perspectiva feminista que propiciï una igualtat real i efectiva en la quel ara coneixem com l'`Espanya buidada´ (despoblada).

Encara que, de sobres és conegut, que l'Espanya urbana manté actituds masclistes, no podem descartar que al món rural, assotat pel patriarcat, trobam l'oportunitat de consolidar una societat tan singular com igualitària. Una societat consolidada en una escola de la qual emani l'ensenyament coeducatiu.

Per tant, estam davant un exemple que la despoblació al medi rural no sols ha de relacionar-se com una amenaça sinó com l'oportunitat de generar un nou model de societat.

Cartell dones rurals 2021

L'educació o la cultura, no han de ser els únics elements per a impulsar les zones rurals del nostre país. Per a això, és necessari que els governs (locals, provincials, autonòmics, estatals i, fins i tot, europeus) apostin per una política de cohesió territorial a través de la millora de la vies de comunicació. Les autovies, el tren d'alta velocitat o la proximitat a un aeroport, han de ser peces fonamentals en la recuperació del territori rural.

A més, en ple segle XXI és fonamental que s'elimini tota zona d'ombra en les cobertures mòbils 5G o fibra d'alta velocitat. Tant la via física, la carretera, com la via digital són aliades d'una recuperació del món rural, com d'una reivindicació del moviment feminista en el món rural.

Mai hi haurà una repoblació del món rural, sigui digital o no, sense una revolució.

Mai hi haurà una revolució sense el moviment feminista.

EL FEMINISME, MOTOR DEL REPOBLAMENT DEL MÓN RURAL