A finals del 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va acordar declarar l'11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència. Des de llavors, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical s'han sumat al suport i reivindicació d'aquest dia recopilant propostes i recursos didàctics encaminats a visibilitzar la contribució de la dona al coneixement científic, així com a reforçar la participació de dones i nines en l'àmbit de la ciència, la recerca i la innovació.

Les estadístiques desagregades elaborades per diferents universitats i institucions científiques, nacionals i europees, continuen mostrant la necessitat de fomentar carreres científiques entre les nines i les joves. Especialment en els ensenyaments STEM. Continuam posant el focus en l'educació obligatòria per a visibilitzar a les nostres investigadores d'avui i d'ahir com a referents i models per a les futures estudiants universitàries.

És necessari continuar insistint a posar en evidència les dificultats de promoció a escales superiors i de lideratge en projectes científics de les dones que treballen en ciència i innovació.

A Espanya, només una de cada quatre estudiants de grau de primer i segon cicle en enginyeria i arquitectura són dones. Això ocorre també a la UE i en el món, on tan sols, segons dades de la UNESCO, el 3% de les estudiants de carreres relacionades amb les tecnologies de la comunicació són dones, i en camps d'avantguarda com la intel·ligència artificial, només una de cada cinc professionals és una dona.

dia dones ciència

 

Per a la Secretaria de la Dona i l'Organització de Dones de la CI, és un objectiu prioritari insistir en la necessitat de revertir aquesta situació. Cal continuar potenciant l'atracció de talent femení jove i s'ha de donar suport a la carrera professional de les investigadores.

Per això, insistim en el nostre compromís continuat amb tots aquells programes i projectes en favor de la lluita per la igualtat de gènere en la ciència.

La Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organització de Dones de la CI se suma així a contribuir al foment de les vocacions científiques entre les més joves i a la participació plena i efectiva de les dones en l'àmbit de la R+D+i, avançant així cap a una ciència d'excel·lència, més igualitària i de major qualitat.

La innovació científica també té nom de dona.