Ahir dia 30 de setembre la Junta Directiva CONGDIB (Coordinadora de ONGs de les Illes Balears) en la qual es troba Joan Rodríguez com a representant del STEI Intersindical i de la ONGD Ensenyants Solidaris es va reunir amb la Consellera de Serveis Socials i Cooperació , Fina Santiago i amb el director General de Cooperació, Antoni Servera .


En la reunió es van posar sobre la taula les diferents demandes i problemàtiques que les organitzacions que treballen en el camp de la cooperació internacional de les Illes Balears vénen arrossegant durant els últims anys: debilitament del teixit associatiu, falta d'ajudes, dificultat en la gestió, ajustos de les línies prioritàries d'actuació.