Un any més i ja van 21, dues entitats de les Illes Balears: STEI Intersindical (Sindicat de treballadores i treballadors de l’educació. Intersindical) i l’ONGD Ensenyants Solidaris, realitzaran un dels seus programes amb més incidència internacional, com és la participació de cooperants voluntaris en diferents projectes de formació del professorat a Amèrica Llatina. Aquest any se centrarà a Guatemala.

 

Seran cinc persones de les illes que, aquest estiu 2018, participaran com a voluntaris en les diferents activitats a realitzar. Aquest projecte marca la consolidació del model de cooperació per al desenvolupament que aquestes organitzacions realitzen.

 

L'objectiu del projecte aquest any no és solament la realització de tallers formatius per a docents a Guatemala, sinó també la incorporació de tres joves en els intercanvis d'experiències en els processos educatius, així com l'acompanyament a comunitats rurals i organitzacions socials que lluiten per un model diferent de distribució de la riquesa i per una escola pública de qualitat.

Un altre objectiu fonamental és la implicació dels participants voluntaris en la sensibilització sobre altres realitats.

 

Els cinc cooperants que aniran a Guatemala col·laboraran amb diverses entitats en diferents àmbits de treball; així amb l’STEG (Sindicat de l'Educació de Guatemala) i SAMGUA (Sindicat Autònom magisterial de Guatemala) es treballaran tallers pedagògics en metodologies de formació del professorat; amb Educant Guatemala es plantejarà un treball d’acompanyament dels projecte d'horts escolars que es té amb 14 escoles en el departament de Chimaltenango i AEPREQ (Associació d’educadors retornats del Quiché) que treballa en comunitats de zones afectades pel conflicte intern.

Aquest pla d'acció no consisteix únicament a anar a Guatemala per a la realització de les activitats descrites, sinó que, amb anterioritat, s'ha realitzat un curs de març a juny d'Educació per al desenvolupament.

 

A l finalitzar el programa tots els participants han assumit el compromís de participar durant el curs 2017/18 en les activitats de sensibilització i formació de cooperació que realitzin les entitats.

 

Tenim que destacar que el projecte a executar compte en part amb el suport de la DGC (Direcció General de Cooperació) doncs els participants s’ han inclòs dins la sol·licitud de la convocatòria de Cooperants 2018 el que permetrà poder realitzar els tallers amb recursos econòmics per facilitar les dinàmiques educatives.

 

El treball de solidaritat i cooperació internacional que hem realitzat durant el curs escolar 2017/2018 es veurà plasmat en les experiències, personals i col·lectives que es visquin a partir de Julio pels cinc cooperants a Guatemala; el repte està en marxa i a totes i tots els participants cal donar-los les gràcies per l'esforç de la coordinació i les ganes de treballar per denunciar les desigualtats i per lluitar per   una educació pública i universal.

 

Contra la desigualtat, educació.

Juan Rodríguez Recio

Coordinador projectes cooperació STEI Intersindical

ONGD Ensenyants Solidaris