Segons l'Organització Mundial de la Salut, la Mutilació Genital Femenina és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nines. Reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de la dona. És practicada gairebé sempre en menors i constitueix una violació dels drets de la infància. Així mateix, viola els drets a la salut, a la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmès a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la .

Al món hi ha uns 140 milions de dones i nines que sofreixen les conseqüències de la *MGF. Es calcula que a Àfrica s'han sotmès a *MGF aproximadament a 92 milions de nenes de 10 anys o més. Aquestes pràctiques són més freqüents a les regions occidental, oriental i nord-oriental d'Àfrica, en alguns països d'Àsia i de l'Orient Mitjà.

Per tot això, avui, 6 de febrer del 2014, Dia Internacional Contra la Mutilació Genital Femenina, volem mostrar el nostre més absolut rebuig davant aquesta pràctica, que no només ve practicant-se en aquests països, sinó també dins de les nostres fronteres. Segons un estudi realitzat per la fundació *Wassu-UAB presentat en la seva edició del Mapa de Mutilació Genital Femenina del 2012, a Espanya, 17.000 nines menors de 15 anys, procedents de famílies africanes, estan en risc. Catalunya concentra el 36,6% del total d'aquestes joves, amb més de 6.000 nines en situació de risc, unes 2.000 més que en el 2008, mentres que el municipi espanyol amb més dones menors procedentsde països on es practica *MGF és Saragossa, amb 818 en risc de patir-la. Per dur a terme la mutilació d'aquestes menors solen aprofitar el període vacacional que passen als seus països d'origen, ja que en l'estat espanyol és il·legal, i el delicte és penat amb fins a 12 anys de presó. Amb un bon programa de prevenció per part de les polítiques socials, sanitàries i educatives, aquestes pràctiques podrien veure's reduïdes.

27 de novembre del 2011, l'Assemblea General de l'ONU va aprovar per primera vegada una resolució que condemnava la *MGF, exigint als estats membres la seva prohibició i càstig, en considerar que es tracta "d'un atropellament irreparable i irreversible que nega els drets humans de les dones i les nines", a més de recordar que suposa "una amenaça per a la salut mental, sexual i reproductiva de les dones i pot incrementar la seva vulnerabilitat al VIH".

Els esforços per acabar amb la *MGF han de centrar-se en la recerca, el treball amb les comunitats i el canvi de les polítiques públiques. És un problema que cal atacar a través dels àmbits sanitaris, educatius, financers i feministes.

Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI INTERSINDICAL seguirem denunciant qualsevol crueltat i desigualtat cap a les dones, per arribar a aconseguir un món més just per a totes nosaltres.