SECRETARIAT DE LA DONA DE L’STEI INTERSINDICAL CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA (MGF)

6 de febrer. Dia Internacional contra la mutilació genital femenina

UNICEF defineix l'ablació genital femenina com aquella que desenvolupa una
sèrie de pràctiques consistents en l'extirpació total o parcial dels genitals externs de les nines i dones. La seva pràctica es relaciona amb diverses raons tals com a factors sexuals, sociològics, d'higiene estètics, de salut o religiosos.

Segons les dades ofertes per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es calcula
que hi ha al voltant de 140 milions de dones i nines majors de 10 anys que han estat objecte de mutilació genital a escala mundial, produint en les víctimes hemorràgies greus i problemes urinaris els quals poden ocasionar quists, infeccions, infertilitat, complicacions del part i augment del risc de mort del nounat/da. Aquesta pràctica sol ser més freqüent a la zona de l'Àfrica occidental i subsahariana, alguns països d'Àsia i Orient Mitjà.

Per la nostra banda, el Secretariat de la Dona de l’STEI INTERSINDICAL,
treballam per lluitar diàriament contra tot tipus d'agressió física i qualsevol forma d'opressió cap a les persones i col·lectius socialment més vulnerables (en aquest cas, les dones i nines que sofreixen MGF). És per això que avui, 6 de febrer de 2015, ens agradaria visibilitzar i alçar les nostres veus unides en una reivindicació que cerca l'abolició total de tot tipus de pràctica relacionada amb la mutilació genital.

Així mateix unirem els nostres esforços per pressionar als estats membres de l'ONU
que, fa quatre anys en l'Assemblea General varen aprovar un conveni pel
qual s'exigia la prohibició i càstig de qualsevol exercici de MGF per considerar-se
“una amenaça per a la salut mental, sexual i reproductiva de les dones podent
incrementar el risc a sofrir VIH o SIDA.”


La nostra organització no s’aturarà davant tals injustícies socials, per
la qual cosa seguirem denunciant qualsevol pràctica de desigualtat o opressió lluitant per l'abolició jeràrquica de classes en pro d'aconseguir un món més humà i just.

Palma, 6 de febrer de 2015